Voidakseen paremmin vaikuttaa apua hakevien ihmisten elämään, on Markku Vuori eduskuntaehdokkaana Suomen Senioripuolueessa.

www.senioripuolue.fi


Markku Vuori
Hämeen paikallisosaston varapuheenjohtaja


Sähköposti: markkuvuori@netti.fi
Puhelin: 045-1314180
ihminentavattavissa.net

Eronnut, vuonna 1947 syntynyt

Ihmissuhdekouluttaja, Ihminen tavattavissa ry:n toiminnanjohtaja.


Toimin suomentajana yli kolmekymmentä vuotta. Tästä johtuen saksan kieli on melkein kuin toinen äidinkieli. Englannin kieli on melko sujuva, ruotsin kieli on tallessa, joskin hiukan ruostuneena.


Elämän olosuhteista johtuen olen auttamistyössäni perehtynyt melko laajasti ns. narsistiseen persoonallisuushäiriöön eli psykopatiaan. Yhdistyksemme perustettiin erikoisesti henkisen väkivallan uhrien auttamiseen, joskin reilun vuoden ajan suurimman osan voimista on vienyt vanhusten aseman parantaminen.


Äitini joutui sairaalaan elokuussa 2005, ja koska Heinolan kaupungissa (kuten suuressa osassa maamme kuntia) on tarkoituksella varattu liian vähän vanhusten hoitopaikkoja, makaa hän yhä edelleen sairaalassa, vaikka kuuluisi vanhainkotiin tai vastaavaan. Olen reilun kolmanneksen ajastani vieraillut hänen luonaan, pitääkseni hänessä yllä edes jonkinlaista henkistä vireyttä. Siten olen päässyt seuraamaan kymmenien vanhusten kuihtumista tuolla osastolla.

Teimme pienen ryhmän kanssa valituksen oikeuskanslerille, saatteena muutaman viikon aikana kerätyt yli tuhat nimeä.

Oikeuskanslerin lausunnossa todetaan, ettei Heinolan kaupunki ole rikkonut lakia, koska se on täyttänyt lain vähimmäisvaatimuksen! Stakes suoritti kantelumme perusteella oman tutkimuksensa, ja totesi Heinolan kuuluvan yli neljäänkymmeneen maamme kuntaan, joissa vanhusten hoito on ensiluokkaista! Lehdissäkin julkaistussa tiedonannossa todetaan kuitenkin, ettei tutkimus koskenut laatua eikä määrää, vaan rakennetta, eli suomeksi byrokratiaa! Nyt terve järki mukaan: jos Heinola on malliesimerkki vähimmäisvaatimuksineen, niin eikö silloin kaikissa muissa kunnissa rikota hoitoa koskevaa lakia mitä törkeimmin!

Kantelumme ja asiaan puuttumisemme johdosta on päätetty laajentaa sekä vanhainkotia että sairaalaa, eikä kukaan ole epäillyt rahojen löytymistä! Siis kaikkien kuntien asukkaat, ryhtykää toimiin asian korjaamiseksi!


Puhukoot kirjani ja nettikirjoitukseni omasta puolestaan ja kertokoon millainen henkilö olen!


Kirjallista tuotantoa:


1. Matilda, vanhus lasipurkissa - eli saako vanhuksen ajaa alas säästösyistä?


2. Kauhistuksen kanahäkki - eli mitä luonnehäiriöisen uhri joutuu kokemaan

3. Kauhistuksen kanahäkki - luonnehäiriöisen uhri alkaa vapautua

4. Kauhistuksen kanahäkki - murheellisinkin päivä on huomenna ohitse - Liisa etsii itseään

5. Jonnan uusi elämä

6. Minä olen kaikessa parempi kuin sinä!

7. Minun laitumeni lampaat (markkuvuori.net)

Suuri määrä kirjoituksia vanhusten hoidosta ja henkisestä väkivallasta nettisivuilla. Vanhuksia koskevat kirjoitukset ovat vapaassa käytössä edellyttäen, että lainaamisen yhteydessä mainitaan kirjoittaja ja nettiosoite.


Kolme viimeisintä ovat kokonaisuudessaan myös nettisivuilla, muista lainauksia.


MOTTONI: IHMINEN HEIKON IHMISEN ASIALLA